Kontaktní zateplení objektů

 Co je to ETICS ?

ETICS z anglického External thermal insulation composite systems.

Jedná se o systémy bez provětrávané mezery určené pro aplikaci na vnějších stranách obvodových stěnových konstrukcí. Mají lepenou a ve většině případů i hmoždinkami kotvenou tep. izolaci z pěnového polystyrénu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) opatřenou omítkovou povrchovou úpravou.

 Úvod

V současnosti se dodatečné stavebně technické úpravy a technická řešení zaměřená na zlepšení tepelně technických parametrů svislých obvodových stěnových konstrukcí stávajících budov (ale i novostaveb), realizují především jejich zateplováním. Na konstrukce se aplikují různé druhy tepelně izolačních materiálů a systémů, prováděných převážně na jejich vnější straně, někdy však také na straně vnitřní či se provádějí jako konstrukce tzv.vrstvené. To jsou konstrukce, kdy vlastní tepelná izolace je uložena mezi nosnou stěnovou konstrukci a konstrukci obkladovou vnější, řešenou obvykle jako konstrukce klasicky zděná, popř. monolitická. Firma Pozemní stavby Moravia je registrovaná autorizovaná firma s možnosti provádět dotační program Zelená úsporám 2014. Zavolejete nám a rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku s konzultaci na stavbě zdarma.

 Jak to vypadá u nás?

V ČR, obdobně jako ve většině sousedních zemí, se nyní realizuje nejvíce tepelně izolačních úprav stávajících obvodových stěnových konstrukcí (zčásti potom i konstrukcí nově budovaných) právě těmito vnějšími tepelně izolačními kontaktními systémy (ETICS). Z tohoto důvodu je nezbytné se případnými nedostatky při jejich provádění zabývat neboť tyto nejenže snižují funkčnost a životnost takovýchto systému v menším či větším rozsahu, ale v krajních situacích mohou zapříčinit i jejich celkovou havárii a destrukci, kdy vznikají škody nejen materiální, ale - což je podstatně horší - může dojít i k ohrožení zdraví a bezpečnosti obyvatel.


Přesvědčte se, že s námi bude spokojeni...prochazka@psmoravia.cz

 

 S důrazem na kvalitu ...

Co nepodcenit?

  • 1.Zpracování projektové dokumentace
  • 2.Návratnost a financování díla
  • 3.Výběr realizační firmy
  • 4.Oslovení stavebního dozoru
  • 5.Samotná realizace
  • 6.Pravidelná kontrola
  • 7.Převzetí díla