Sanace

Od roku 2012 provádíme ve spolupráci s firmou Weber sanační a reprofilační práce vlhkého suteréního zdiva

Pojem sanační práce je velmi široký, proto je vždy nutné narušenou kci. Důkladně prohlédnout a vyhodnotit nejvhodnější způsob sanace zdiva. U slabého vlhnutí zdiva s lehkým zasolením často pomůže jen osekání a vysušení zdiva s následnou aplikací sanační omítky a nátěru. U konstrukcí silně provlhnutých ( až 95% vlhkost ) je již nutné užití speciálních injektážích a izolačních hmot. U narušených betonových konstrukcí je nutné užít prostředky pro ochranu výztuže a ocelových prvků v betonu ( jsou-li poškozením odhaleny nebo je-li nutné je odhalit při odstranění degradované krycí vrstvy ), na očištěnou bet. kci. Aplikovat adhezní můstek pro lepší přilnutí reprofilačních hmot, jemnou stěrku finálního povrchu a celou kci. opatřit uzavíracím ochranným nátěrem na beton ( různé druhy ).

Před zpracováním finanční nabídky je vždy sanovaná konstrukce prohlédnuta proškoleným zástupcem naší firmy a firmy Weber, který zároveň dohlíží na celý průběh prací.

Zástupce firmy Weber zpracuje technologický postup prací a navrhne nejvhodnější postupy pro odstranění stávající vlhkosti ve Vaší konstrukci. Zavolejtre nám a zbavte se plísní a vlhkosti ve Vašem suterénu. S důrazem na kvalitu ...