Základové desky objektů

 Úvod

Jako u každé jiné činnosti, je i ve stavebnictví důležité správně začít.  V naší nabídce proto nacházíte  i samotnou realizaci základové desky„na klíč“, které  provádíme na základě dokumentace dodané investorem. 

Netvoříme díla strojově a bez rozmyslu, ale přistupujeme ke každému prvku individuálně a s cílem vytvořit konečnému zákazníkovi vytoužené a plně funkční dílo.

Z důvodu velkého zájmu klientů o nacenění  a následnou realizaci základové desky typového domu RD Rýmařov NOVA 101 jsme pro Vás připravili následný komentář.

NOVA 101

Cena základové desky pro objekt NOVA 101 je kalkulována z rovinaté a dobře dostupné stavební parcely s max. sklonem 5% Cenová nabídka RD Nova 101.

Je samozřejmé, že všechny stavební pozemky nesplňují potřebná kritéria, a proto musíme pro vytvoření garantované ceny postupovat podle konkrétní a dobře zpracované projektové dokumentace, z které vytvoříme výslednou cenu pro našeho zákazníka zdarma.

Pro úspěšnou realizaci  klient  zajistí dostupnost potřebných médií jako je elektrická energie a užitková voda.

 

Cena neobsahuje:

·       zpracování projektové dokumentace pro umístění objektu do terénu vč. připojení médií

·       zateplení soklové části objektu

·       radonový průzkum

·       protiradonová izolace při výskytu radonu

 

Co můžeme zajistit?

 

·       připojení kanalizace gravitační k danému místu od napojovacího uzlu - cena 570 Kč/m

·       připojení vodovodní přípojky od napojovacího bodu ukončené ventilem - cena  420 Kč/m

·       radonový průzkum - cena 3 000 Kč

·       přípojka plynového potrubí od napojovacího místa - 490 Kč/m

·       protiradonovou hydroizolaci – cena 159/m2.

 

 S důrazem na kvalitu ...

Co nepodcenit?

  • 1.Výběr pozemku
  • 2.Správná orientace objektu
  • 3.Dodržení nezámrzné hloubky
  • 4.Ošetření základové spáry
  • 5.Zátěžová zkouška zeminy
  • 6.Umístění všech potřebných médií
  • 7.Výškové umístění objektu nad terénem
  • 8.Finální rovinnost základové desky